اسلایدر

> دبستان دخترانه شهدای لودریچه

دبستان دخترانه شهدای لودریچه[ چهارشنبه 11 فروردین 1395 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ][ یکشنبه 2 خرداد 1395 ] [ 12:48 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]
 

دخترای گل کلاس اول :زهراداوری- فاطمه نریمانی- فاطمه حسینی-


نایت اسکین


دخترای  گل کلاس دوم :
 ریحانه سادات حسینی -عالیه داوری - زهرا داوری

ثنا صادقیان - زهرا طاهری - فاطمه طغیانی -نگار نریمانی

 


نایت اسکین

دخترای   گل کلاس سوم  :
- زهرا صادقیان - فاطمه کاجی

 
نایت اسکین


دختر  گل کلاس چهارم : عرفانه رفیعی- محثدثه سعیدی

یلدا کمالی-


فاطمه سواد کوهی نرگس گودرزی

نایت اسکین


دخترای گل کلاس پنجم :


نایت اسکین

 

دخترای گل کلاس ششم :
فاطمه قنبری -

 - 


نایت اسکین
طبقه بندی: شورای دانش اموزی، طرح تدبیر،
[ یکشنبه 2 خرداد 1395 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]
گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی /  پیشش اگر از ما شکایت کرده باشی

حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند / یک شب نمازی را امامت کرده باشی

یا در لباس ناشناسی در شب قدر / از خود حدیثی را روایت کرده باشی

پس مرمکهای نگاه ما عقیم ا ند / تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی . . .

ولادت امام زمان (عج) مبارک 


[ جمعه 31 اردیبهشت 1395 ] [ 12:30 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]

به نام خداوند قلم

**  حرمت دوستی **

حکایتی از خمسه ی نظامی


 

 

در شهر مرو ،حاکمی ستمگر حکومت می کرد که سگهای شکاری خونخواری داشت.

هرگاه کسی به هر دلیل محکوم می شد یا موجبات خشم حاکم را فراهم می کرد غذای آن سگهای وحشی می شد.

 

در قصه شنیده ام که باری                              بوده ست به مرو تاجداری

در سلسله داشتی سگی چند                             دیوانه وش و چو دیو دربند

هریک به صلابت گرازی                              برده سر اشتری به گازی

شه چون شدی از کسی به آزار                        دادیش بدان سگان خونخوار

 

این حاکم ستمگر خدمتگزاران فراوانی داشت و یکی از آنها جوانی بود هنرمند و دوراندیش که مدت ده سال  خدمتگزارحاکم بود و

 نگران اینکه  مبادا حاکم با تمام توجه و عنایتی که به او دارد روزی به بهانه ای ، او را نیز طعمه ی سگهای شکاری و درنده اش کند.

بنابراین چاره ای اندیشید و سعی کرد با نگهبانان دربار و سگبانان آن حوالی طرح دوستی بریزد.

به این ترتیب او هر روزبه دیدن نگهبانان می رفت و تکه گوشتی را که همراه برده بود به سگها می داد.

پس از مدتی ، سگها کم کم به او عادت کردند و دیگر به سمت او حمله ور نشدند.

بود از ندمای شه ، جوانی                              در هنری تمام دانی

ترسید که شاه آشنا سوز                                بیگانه شود از او یکی روز

از بیم سگان برفت پیشی                               با سگبانان  گرفت خویشی

هرروز شدی و گوسفندی                              در مطرح آن سگان فکندی

چندان بنواختشان بدینسان                              کآن دشواری بدو شد آسان

از منت دست ریز پایش                               گشتند سگان مطیع و رامش

 

روزی از روزها حاکم ظالم به دلیلی واهی از دست جوان خدمتگزارخشمگین شد و دستور داد او را طعمه ی سگهای شکاری اش کنند.

سگبانان نیز بدون توجه به دوستی میان خود و جوان ،دستورحاکم را اجرا کردند و اورا درون قفس سگها انداختند.

سگها ابتدا به سمت جوان هجوم بردند اما همینکه نزدیک  تر شدند به جای حمله به او ، دور و برش چرخیدند و آرام گرفتند.

روزی به طریق، خشمناکی                            شه دید درآن جوان خاکی

فرمود به سگ دلان درگاه                             تا پیش سگان برندش از راه

وآن سگ منشان ،سگی نمودند                         چون سگ به تبرکش ربودند

بستند و بدان سگانش دادند                              خود دور شدند و ایستادند

آن شیر سگان آهنین چنگ                             کردند نخست بر وی آهنگ

چون منعم خود شناختندش                             دم لابه کنان، نواختندش

بودند بر او چو دایه دلسوز                            تا رفت براین یکی شبانروز

 

فردای آن روز ، حاکم از تصمیم عجولانه ی خود پشیمان شد و با ندامت و ناراحتی  دستور داد به سراغ جوان بروند و ببینند چه بلایی سرش آمده است.

سگبانان با تعجب و شگفتی نزد حاکم برگشتند و گفتند: "  اوانسان نیست بلکه به گمان ما یک فرشته است، بیایید و خودتان ببینید

که چگونه سگهای درنده و اژدها گونه ، حتی سر سوزنی هم به او آسیب نرسانده اند.

 

شدشاه زکار خود پشیمان                                 غمگین شد و گفت با ندیمان

کآن آهوی بیگناه را دوش                                دادم به سگ ، اینت خواب خرگوش

بینید که آن سگان چه کردند ؟                            اندام ورا چگونه خوردند؟

سگبان چو ازاین سخن شد آگاه                          آمد بر شاه و گفت  ای شاه

این شخص نه آدمی، فرشته ست                       کایزد زکرامتش سرشته ست

برخیز و بیا ببین درآن نور                             تا صنع خدای بینی از دور

او در دهن سگان نشسته                               دندان سگان به مهر بسته

زآن گرگ سگان اژدها روی                         نآزرده بر او سر یکی موی

 

حاکم به دیدن جوان رفت و از دیدن دوستی میان او و سگها متعجب ماند  و گفت : " ای جوان ، بگو چگونه شبی را در کنار این

درندگان گذراندی و هیچ گزند و آسیبی ندیدی ؟ "

 

شه کرد شتاب تا شتابند                                آن گمشده را مگر بیابند

شه ماند شگفت کآن جوانمرد                         چون بود کزان سگان نیازرد؟

گفتا که سبب چه بود؟ بنمای                        کاین یک نفس تو ماند بر جای؟

 

جوان گفت : " قبل از اینکه به دست شما محکوم شوم، گاهی تکه گوشتی برای این سگها می آوردم تا بخورند و سیر شوند.

آنها نیز پاسخ محبت مرا اینگونه دادند و هیچ آزاری به من نرساندند.در حالیکه ده سال غلام شما بودم و هرچه خواستید و امر کردید

اطاعت کردم اما به کوچکترین خشمی ، اینگونه محکومم کردید .

این سگهای وحشی ، حرمت دوستی چند روزه را نگه داشتند اما شما محبت ده ساله را  به راحتی ندیده گرفتید.

انسانی که حرمت دوستی و خدمت را نگه ندارد  ارزش مهر و دلبستگی ندارد.

 

گفتا : سبب آنکه پیش از این بند                       دادم به سگان نواله ای چند

ایشان به نواله ای که خوردند                          با من لب خود به مهر کردند

ده سال غلامی تو کردم                                 این بود بری که از تو خوردم

دادی به سگانم از یک آزار                            این بد که نبد سگ آشنا خوار

سگ دوست شد و تو آشنا نه                          سگ را حق حرمت و تو را نه

سگ صلح کند به استخوانی                           ناکس نکند وفا به جانی

 

با مشاهده ی این اتفاق ، حاکم از خواب غفلت بیدار شد و تلاش کرد تا خلق و خوی پست را رها کرده و خود را از دام نفس سگی

خویش برهاند.

 

چون دید شه این شگفت کاری                          کز مردمی است رستگاری

هشیارشد از خمار مستی                              بگذاشت سگی و سگ پرستی

مقصودم از این حکایت آن ست                       کاحسان و دهش ، حصار جان است

تو نیز گر آن کنی که او کرد                          خوناب جهان نبایدت خورد

همخوان تو گر خلیفه نام است                         چون از تو خورد  تو را غلام است
[ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ] [ 12:34 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]
اردوی داخلی 
طبقه بندی: شورای دانش اموزی، طرح تدبیر،
[ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ] [ 12:14 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]


خواهی که ببینی رخ پیغمبر را
بنگر رخ زیبای علی اکبر را
در منطق و خلق و خوی او می بینی
با دیده ی جان محمدی دیگر را
*میلاد شبیه ترین آینه ی پیغمبری مبارک*
روز جوان مبارک
طبقه بندی: شورای دانش اموزی،
[ چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ] [ 12:27 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]جشن شکر گزاری کلاس سوم

طبقه بندی: شورای دانش اموزی، طرح تدبیر،
[ دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ]

رتبه دوم شورا ی دانش اموزی در سطح شهرستان را به جامعه کوچک اموزشگاه شهدای لودریچه تبریک می گوییمطبقه بندی: طرح تدبیر،
[ شنبه 25 اردیبهشت 1395 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ]

معلم  فرهیخته سرکار خانم مرضیه قربانی

کشور وامدار همه معلمانی است که به حق چراغ هدایت بشریت را، به تاسی از پیامبر اعظم روشن و فروزان نگاه داشته اند. بدینوسیله انتخاب شایسته شما را به عنوان معلم نمونه منطقه تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم .

مدیریت و پرسنل آموزشگاه
طبقه بندی: طرح تدبیر،
[ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ] [ 09:45 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ]


کسب رتبه اول  پروژه مهر در شهرستان

به جامعه کوچک دبستان شهدای لودریچه

تبریک عرض می کنیم

طبقه بندی: طرح تدبیر،
[ سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ] [ 09:37 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ]

حلول ماه شعبان واعیاد فرخنده امامان سوم ، چهارم و دوازدهم و

حضرت ابوالفضل العباس (س) و علی اکبر (س)مبارک باد.

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 
[ دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 ] [ 12:52 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]

کسب رتبه برتر مدرسه مروج سلامت 5 ستاره افتخاری دیگر برای خانواده کوچک شهدای لودریچهطبقه بندی: طرح تدبیر،
[ یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ] [ 09:16 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ]


کسب رتبه اول طناب کشی شهرستان برخوار را به جامعه کوچک دبستان دخترانه شهدای لودریچه را تبریک عرض می نمایم

طبقه بندی: طرح تدبیر،
[ شنبه 18 اردیبهشت 1395 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ شهدای لودریچه ]
 ریاضی

بسیاری از اولیاء برای کمک به دانش آموز خود در آموختن ریاضیات، سعی می کنند به روش های گوناگون متوصل شوند تا مفاهیم پیچیده ی ریاضی را به او بیاموزند. برای اینکه دانش آموز بهترین کمک را دریافت کند، باید هدف را ایجاد اشتیاق هرچه بیشتر در نظر گرفت و سعی کرد تا آنجا که ممکن است فشار را کاهش داد.

 انگیزه ی یادگیری را با نشان دادن کاربرد گسترده ریاضی در زندگی روزمره و اینکه خود اولیاء احساس منفی خود را از ریاضی به کودک القا نکنند، می توان قوی تر ساخت.

 سعی کنید احساس شخصی شما نسبت به ریاضی، شناخت فرزندتان را از دنیای اعداد و محاسبات تحت تاثیر قرار ندهد. زمان روش های آزار دهنده ای برای آموزش مفاهیم ریاضی سپری شده و نگاه جدید سعی در هر چه بیشتر کاربردی تر ساختن این آموزش دارد تا آموخته های دانش آموزان با جهان واقعیت سازگارتر باشد.

 با کاربرد روزمره ریاضی در زندگی، دانش آموز به اهمیت این مهارت پی خواهد برد. مثلا به هنگام پرداخت صورت حساب خرید یا اندازه گیری متراژ منزل یا محاسبه وزن مواد غذایی در آشپزی، می توان او را به کمک طلبید. با توضیح شغل های مختلف مثل مهندسان، دارو سازان و ستاره شناسان، دید گاه او به کاربرد ریاضی گسترده تر خواهد شد.

فروشگاه

با صدای بلند حساب کردن در منزل یا فروشگاه، که روند محاسبه را به کودک نشان می دهد نیز روش موثری است . مثلا، وقتی او از شما تقاضای شیرینی می کند با گفتن اینکه "خوب، اگر از این پنج شیرینی یکی را تو بخوری و یکی هم خواهرت بخورد برای من و پدرت چند تا باقی می ماند؟ " از او بخواهید که او هم با صدای بلند حسابش را به شما بگوید. مهمتر از جواب درست یا نادرست او، روالی است که او برای رسیدن به جواب استفاده می کند.

 بسته به علاقه فرزندتان و البته نظر معلم او، گاهی و نه همیشه، ماشین حساب و نرم افزار های رایانه ای برای ایجاد هیجان نسبت به مفاهیم ریاضی و محاسبات مفید خواهد بود.

 یک ساعت عقربه ای برایش تهیه کنید . گاهی از او سئوالاتی در مورد زمان بپرسید. مثلا : " اگر برادرت ساعت ۴ بیاید، چند دقیقه ی دیگر باید منتظر باشیم ؟"

 از او بخواهید وزن اشیا، لوازم منزل، کتاب و ... را حدس بزند. خود شما هم حدس بزنید و بعد با ترازو تعیین کنید که کدام یک نزدیکتر حدس زده است. یک روش دیگر جمع زدن اندازه ی قد یا وزن اعضای خانواده است تا معلوم شود در مجموع قد یا وزن خانواده شما چقدر است .این روش برای تمرین جمع اعداد سه یا دو رقمی مناسب است.

 بازی های خرید و فروش با مقدار های مختلف پول، فرزندتان را با مفهو م پول و محاسبه آن آشنا می کند. بازی هایی مثل چرتکه، هنوز برای بسیاری از اولیاء و فرزندانشان جالب است.

 

یک بازی دیگر هم پیشنهاد می شود: با کمک یک تاس اعداد اعضای خانواده عددی را بین یک وشش به دست می آورند و برابر آن سکه معینی مثلا یک تومانی دریافت می کنند، وقتی مجموع سکه ها به رقمی قابل تعویض رسید، آن را با اسکناس یا سکه ی پر ارزش تر، معاوضه می کنند.

 وقتی بودجه فرضی تمام شد، کسی که بیشترین میزان پول را به دست آورده است، برنده می شود. در مثالی دیگر، می توان دانش آموز را با بودجه ای معین برای خرید لوازم یک وعده غذا به حساب دعوت کرد و دید که چطور بودجه بندی را می آموزد و آیا حدس های او قابل انجام است؟ و اگر چنین بود بر همان اساس خرید انجام بشود.

 یک روش برای آشنایی وی با مفهوم حجم، وزن و نسبت این است که با کمک ظروف اندازه گیری از او بخواهید مقادیر برنج، حبوبات یا مایعات را برای تهیه ی غذا پیمانه کند.

 گاهی اولیاء نگران توان یادگیری فرزندشان هستند. در این شرایط، معلمان بهترین داوری را عرضه می کنند زیرا امکان مقایسه او را در کنار همکلاسان دیگر و شرایط مختلف مدرسه دارند.

 ریاضی

علائمی مانند مشکل در یاد آوری ارقام، اشتباه نوشتن اعداد مثلا ۷ با ۸ یا ۳ با ۲، کلافه شدن و بیقراری هنگام کار با ارقام، ناتوانی در دنبال کردن دستور العمل های ساده ریاضی، ناتوانی در درک مفاهیم ذهنی مثل بزرگتر و کوچکتر یا قبل و بعد یا کم سن تر و مسن تر و اضطراب بالا در مورد تکالیف ریاضی که اگر همه یا اغلبشان در دانش آموزان دیده شود باید با معلم او صحبت نمود.

 چون قبل از آنکه تشخیص اختلال یادگیری مطرح شود باید این احتمال این که شاید دانش آموز تحت فشار زیاد تر از حد توان است یا نیازمند تمرین هایی مانند آنچه در بالا ذکر شد است، رد شود. سرانجام ممکن است اولیا و معلم، به این نتیجه برسند که کمک روانپزشکی برای دانش آموز لازم است.
[ جمعه 17 اردیبهشت 1395 ] [ 12:53 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]

از رسول خدا (ص) روایت است که فرمودند : جبرئیل نزد من آمد و مرا بشارت داد به آن که حق تعالی می فرماید هر بنده ای که بر تو صلوات فرستد هفتاد هزار ملک بر او صلوات فرستند و از اهل بهشت خواهد بود . حق تعالی ملکی آفریده که دو بال دارد یکی در مشرق و یکی در مغرب و پای او در زمین هفتم و سر او زیر عرش است و برای او به عدد خلایق از انس و جن و حیوانات صحرا و دریا و عدد نفس های آن ها و بشمار قطره های باران و برگ درختان و ستارگان آسمان و ریگ های بیابان ، پرها باشد ، چون یکی از امتم بر من صلوات فرستد حق تعالی به آن فرشته امر کند که در نهر نور « دریائی است زیر عرش » غوطه خورد و بیرون آید و خود را بفشاند و از هر پری قطره ی آب فرو ریزد و حق تعالی از هر قطره ملکی آفریند و به جمیع آنان امر کند تا قیامت برای آن بنده استغفار کنند و خود آن فرشته از صلوات آفریده شده است .
پس همه با هم جمیعاً صلوات
AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)
AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)
[ جمعه 17 اردیبهشت 1395 ] [ 12:48 ق.ظ ] [ شهدای لودریچه ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.

تعداد کل صفحات : 138 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگآمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ای چاره ی درخواستگان ادرکنی / ای مونس و یار بی کسان ادرکنی من بی کسم و خسته و مهجور و ضعیف / یا حضرت صاحب الزمان ادرکنی . . و در ظهور ارباب و مولای ما؛ امام زمان(عج) تعجیل بفرما، و به ما توفیق بهره بردن از فضایل این ماه عنایت فرما، و تمام مریضها را به حرمت این ماه شفا بده، و مشکلات و گرفتاری تمام شیعیان را برطرف بفرما. آمین ربّ العالمین